Jansen of Lorkeers plaagdierbeheersing 

Doeltreffend in bestrijding & preventie

Vleermuizen (pipistrellus pipistrellus)

We behandelen hier de Gewone Dwergvleermuis deze is het meest voorkomend in Nederland 

Uiterlijk

De Dwergvleermuis is een vrij kleine vleermuizensoort die over het algemeen het meest voorkomt in Nederland. Met een gewicht van 3,5 tot 8 gram en een spanwijdte van 18 tot 23 cm kunnen deze diertjes toch behoorlijke indruk maken.

Ontwikkeling

Dwergvleermuizen leven in zogenoemde (kraam)kolonies bij elkaar. De draagtijd is 6 tot 8 weken waarbij ze jaarlijks 1 a 2 worpen kunnen gooien. Gemiddeld krijgt de dwergvleermuis maar 1 tot hooguit 2 jongen per worp.

Leefwijze

dwergvleermuis-vliegend

De dwergvleermuis in Nederland houdt zich voornamelijk op in gebouwen, spouwmuren, loze ruimten zoals onder de dakpannen of in oude bomen. Deze plekken worden permanent bewoond. Worden ze verstoord of is het elders beter vertoeven dan verplaatst de kolonie zich makkelijk. De dwergvleermuis leeft in groepen die tot wel 200 dieren kunnen bestaan. Vlak voor af na zonsondergang worden de vleermuizen onrustig en ontwaken uit hun slaap, het is etenstijd. Ze gaan op jacht langs gebouwen, groenzones, watergebieden, bossen en langs verlichte plekken als lantaarnpalen etc. overal waar veel insecten zijn. Hierbij vermijden ze het liefst open plekken. Ze eten voornamelijk muggen, nachtvlinders, gaasvliegen, kevertjes en allerlei andere insecten. Deze vangen zij doormiddel van echolocatie waarbij geluidsgolven worden uitgezonden. In de winter maken zij gebruik van een korte winterslaap. Bij koud weer slapen zij en bij mild zacht weer wordt er weer gevlogen. Deze slaapplekken voor de winter zijn vaak verwarmde ruimtes.

Schade

Echt schade richt de dwergvleermuis niet aan. Wel vervelend is dat zij de in en uitvliegopeningen markeren met urine en uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld langs de windveer van een woning zijn waarbij uitwerpselen op het raamkozijn of muur terechtkomen. De ammonia die hierbij vrijkomt kan verflagen aantasten. Om deze overlast enigszins te beperken kunt u een plankje onder de in en uitvliegopening bevestigen zodat hier de uitwerpselen op terecht komen. Deze wel regelmatig schoonmaken.   

Wering of bestrijding

Net als de steenmarter is de vleermuis in Nederland een beschermd diersoort. Het mag dan ook niet verstoord gevangen of gedood worden. Echter zijn er wel een paar mogelijkheden om de vleermuis op een diervriendelijke manier en zonder de strijdt aan te gaan met de Flora-en Fauna wet uit uw omgeving te weren. Heeft u last van vleermuizen? Wij hebben in de loop der jaren enige ervaring opgedaan om de overlast van vleermuizen te beperken in o.a scholen, overheidsgebouwen en woonhuizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen en zie wat wij voor u kunnen betekenen.

Let op! Zoals gezegd door wet en regelgeving mogen vleermuizen niet verstoord worden. Afdichting van in en uitvliegopeningen doen wij alleen buiten het ''broedseizoen'' op het moment dat er geen vleermuizen aanwezig zijn, dit loopt van Oktober t/m April.

Binnen het broedseizoen Mei t/m September is het alleen mogelijk een inspectie uit te voeren en zogenaamde vleesmuis kasten op te hangen. Ons werkgebied voor de behandeling van vleermuizenoverlast ligt in Overijssel.    


Bellen