Jansen of Lorkeers plaagdierbeheersing 

Doeltreffend in bestrijding & preventie

Konijnenoverlast! soms is bestrijding wenselijk !!!

fretteren-bij-konijnenhol

Een konijn, in eerste instantie een lief en vrij onschuldig dier om te zien. Maar toch kunnen konijnen voor flinke overlast zorgen. Een konijn is een echt groepsdier. Daarbij maakt zo'n groep konijnen gebruik van ondergrondse ''burchten''. Deze burchten bestaan uit een uitgebreid gangenstelsel die met elkaar in verbinding staan. U kunt begrijpen dat ondergrondse gangen kunnen gaan verzakken en niet wenselijk zijn bij o.a

  • Sportvelden
  • Campings
  • Dijken
  • Begraafplaatsen
  • Industrieterreinen
  • Fruitteelt 

Maar ook binnen de bebouwde kom zien we steeds meer konijnen populaties verschijnen in bepaalde groenstroken. In de fruitteelt sector zien we vaak een bijkomend probleem en dat is knaagschade aan fruitboompjes. 

Het wegvangen van konijnen kan uitkomst bieden !!!

fret-jagen-fretteernet

Door het wegvangen van de konijnen in het gebied waar de meeste overlast ontstaat worden problemen voorkomen of opgelost. Het wegvangen van konijnen is aan regels gebonden. Hier zijn wij van op de hoogte en houden ons hieraan. 

Bij het wegvangen van konijnen waarbij een konijnenplaag is ontstaan, maken wij bijvoorbeeld gebruik van afgerichte fretten. Dit wordt ook wel ''fretteren'' genoemd. Deze fretten laten we in de konijnenholen lopen, die als volgt wordt afgesloten door een kooitje of een speciaal net. De fret familie van de marterachtigen is een vijand van het konijn. Bij het zien, horen of ruiken van de fret, zal het konijn naar buiten komen waardoor die wordt afgevangen door het kooitje of net.    

Ook kan een bepaalde type afscherming konijnen tegenhouden om herhaling te voorkomen. Wij van Jansen of lorkeers plaagdierbeheersing hebben ruime ervaring met overlast door konijnen. U kunt ons altijd contacteren voor de mogelijkheden op maat. 

 

 


Bellen