Jansen of Lorkeers plaagdierbeheersing 

Doeltreffend in bestrijding & preventie

Tuinmieren (Lasius spp.) 

Uiterlijk

tuinmier-bestrijding

In Nederland komen vier soorten tuinmieren vrij algemeen rond gebouwen voor: de zwartbruine wegmier, de bruine mier, de glanzende houtmier en de grote gele grondmier. De werksters zijn drie à vier millimeter lang, de glanzende houtmier is meestal iets forser. De antennen zijn altijd geknikt. De koninginnen en de mannetjes zijn gevleugeld en groter dan de werksters. De kleuren zijn ongeveer zoals de namen het uitspreken.

Ontwikkeling

Bij de mieren zijn er drie categorieën individuen; de werksters, het vruchtbare wijfje dat koningin wordt genoemd, en de mannetjes. Alle mierensoorten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. D.w.z. ei > larve > pop > imago.

De werksters zijn steriele vrouwtjes die vleugelloos en aanmerkelijk kleiner dan hun moeder zijn. Zowel de mannetjes als de nieuwe koninginnen zijn gevleugeld. De meeste mieren leven voornamelijk van insecten en honingdauw, andere vrijwel uitsluitend van honingdauw. De larven worden gevoed door de werksters. Deze werksters worden gemiddeld 2 tot 3 jaar oud.

Leefwijze

Mieren leven in nesten bij elkaar en zijn vooral in het voorjaar en in de zomer actief. In de winter is een nest in rust en zul je de mieren niet zien tenzij het zich dichtbij een warmtebron bevindt. Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk een "bruidsvlucht" waarbij de mannetjes de koninginnen bevruchten. De koninginnen zijn groter en sterker dan de mannetjes en kunnen het hoogst vliegen. Alleen de aller sterkste mannetjes kunnen de koninginnen volgen. De paring vindt hoog in de lucht plaats, waarbij de mannetjes die niet zo hoog kunnen vliegen het nakijken hebben. Het grootste gedeelte van de deelnemers aan de bruidsvlucht komt om. Ze worden veelal door vogels zoals zwaluwen en andere dieren opgegeten.

De bevruchte koninginnen stichten een nieuwe kolonie of dringen een nest binnen dat door mieren van dezelfde soort of van een andere soort gemaakt is. De nesten worden voornamelijk buiten gebouwd, de werksters komen soms binnenshuis terecht. Dit komt omdat ze op zoek naar voedsel zijn. De wijfjes maken alleen voor de bruidsvlucht gebruik van hun vleugels; daarna ontdoen ze zich ervan omdat ze de vleugels niet langer nodig hebben. Dit zijn dus de vliegende mieren die we bedoelen.

Schade

De schade die tuinmieren maken kunnen aanzienlijk zijn. Denk maar eens aan verzakkingen van straatwerk, het gazon dat kale plekken vertoont of ze nemen het houtwerk over dat aan/in uw huis of veranda zit. Tevens kunnen zij makkelijk uw spouwmuur gebruiken als broedplaats, met als gevolg een ideaal warm plekje met als fouragegebied de omgeving, en uw woning.

Bestrijding

Heeft u overlast van mieren? Wij werken met diverse granulaatkorrels, lokdozen speciale gels en spuitpoeders, kortom Jansen of lorkeers plaagdierbeheersing de specialist in mieren bestrijding. Wij hebben de kennis en professionele middelen om u van een mierenplaag af te helpen.


Bellen